I weekenden var der stor aktivitet på Scandic Ringsted med hele 25 frivillige samlet til at drøfte de kommende steps i BTDK og klubbernes udvikling.
BTDK er et forbund, der består af over 150 klubber i hele landet. At være et forbund betyder, at man er en del af et fællesskab, hvor parterne har et ansvar for at bidrage til udvikling og udbredelse af bordtennissporten. Dette var afsættet for de to tilstedeværende gruppers arbejde i lørdags i Ringsted.

Ledergruppen var samlet til forårsseminar, og det var en veloplagt ledergruppe, der drøftede temaer som BTDK’ vækstteams, status på SUKIRU, pigeindsats, BTDK’ kommunikation og Klubbernes dag, som løber af stablen den 11. juni i Idrættens Hus.

Youth Masters Series
I et tilstødende lokale holdt BTDK et Youth Masters arbejdsmøde, hvor en engageret gruppe bestående af Sune Bøndergaard, Michael Ryding, Claus Arnsbæk, Lars Henrik Sloth, Allan Hansen, Dan Jakobsen, Morten Nissen, Louise Jakobsen, Kim Holm, Louise Andersen, Marielle Nielsen, Morten Olsen, Emma Buus, Kim Nylander (afbud) og Jeppe Damsgaard fra BTDK som facilitator, havde en livlig debat om muligheder og udfordringer.

Gruppen drøftede ambitioner og ideer til fremtidens Youth Masters Series, som skal løfte niveauet på BTDK’ store stævner og gøre dem mere attraktive for vores bedste ungdomsspillere.
Gruppen arbejdede med, hvordan vi kan udvikle en federe kulisse til stævnerne gennem fx en flot Venue dressing, som det vist hedder på godt dansk. Der blev også drøftet antal deltagere, stævneformer og pointsystemer, samt hvordan vi i samarbejde med klubberne kan udvikle en sammenhængende serie, hvor genkendeligheden er stor, kvaliteten er høj, og at det er et attraktivt stævne for både spillere og arrangør klubber.

Arbejdsmødet var en slags brainstorming til det videre arbejde. Herefter arbejder en mindre gruppe videre sammen med et par BTDK ansatte for at beskrive et konkret og ambitiøst koncept, som derefter vil blive drøftet med potentielle arrangørklubber.

Ledergruppen
var samlet for at gøre lidt indledende status på de store indsatser, som BTDK søsætter i denne periode. Først var der en snak om de regionale vækstteams, som man vel roligt kan sige, har haft svære kår at starte på med to års corona og begrænsede muligheder for at mødes.
Refleksionen i ledergruppen var, at vækstteams endnu ikke kan det, som de egentlig var tiltænkt at kunne. Nemlig at samle de regionale klubber og koordinere fælles indsatser og samarbejde lokalt. På positiv siden er dog, at vækstteams’ giver klubberne en anledning til at tale sammen og udveksle erfaringer og ideer.
Og det er helt grundlæggende, hvis BTDK skal bestå i fremtiden, at klublederne taler sammen og opbygger tillid til hinanden. Dette er ingenlunde en selvfølge.

Pigeindsats
BTDK har i flere år arbejdet for at få flere piger til bordtennissporten, men det er ikke lykkes at løfte denne opgave i fællesskab. Nu er pigeindsats 2025 beskrevet, og der er 10-12 klubber, som har meldt sig ind i kampen, og som vil kæmpe for flere piger i klubberne, til stævner og på camps.
Ambitionen er, at vi om et par år i fællesskab med klubberne har 75-100 piger i 10-18 års alderen på camps og til stævner. Det vil skabe et helt andet liv til stævnerne, som vi ikke har set siden 80erne og 90erne.

SUKIRU
Bordtennis-aktiviteten SUKIRU er under udvikling for fulde gardiner. På forårsseminaret så ledergruppen, hvor langt udviklerne er kommet med SUKIRU app’en og alle de tiltag, der er omkring SUKIRU. Vi har lige pitched SUKIRU for DIF, som synes godt om arbejdet indtil videre. SUKIRU skal forene den mobile og den fysiske verden for børn og unge og blive en ny måde at synliggøre bordtennis på udenfor klubarenaerne og dermed blive en stærk rekrutteringsaktivitet.
Vi præsenterede også SUKIRU for DIF’ formand Hans Natorp og DIF’ Adm. Dir. Morten Mølholm Hansen, da de var forbi og hilse på i bordtennisforbundet i froorige uge. Hans er stadig i sit første år som formand for DIF, så det er meget værdsat, at det prioriteres at hilse på forbundene trods en meget travl kalender. Tak for besøget.

Klubbernes dag den 11. juni
Ledergruppen fik præsenteret de foreløbige ideer til den første Klubbernes Dag for klubtrænere, trænere og spillere med interesse i BTDK’ fremtid.
Indtil videre er bl.a. den mangeårige OL chef de mission fra DIF, Jesper Frigast Larsen med indlægget “Olympiske lærerstreger” på programmet, og om aftenen gives der tid til networking, en god middag og musik i højtaleren. Det er så vigtigt, at klubledere, trænere og spillere mødes engang imellem og husker på, at vi er et forbund trods stridigheder og uenigheder i hverdagen.

Kommunikation i BTDK
Som det er nævnt ved tidligere lejligheder, skal vi som forbund blive skarpere til at kommunikere både udadtil og indadtil. Formand Henrik Vendelbo fortalte kort om den proces, som BTDK har indledt med DIF’ ForbundPR, som vil guide os igennem en proces og frem mod en kommunikationsplan og en fælles forståelse af god kommunikation. Stærkt at bestyrelsen tager ansvar for så vigtigt et område.

BTDK, Martin Lundkvist🏓
Kilde

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her